Het Bestuur

Dirigente Diny van den Akker
Accordeoniste Miranda de Groot
Voorzitter Gerard van der Linden
Secretaris Edith Otto
Penningmeester Ruud Mars
Kascommissie Maarten Smit, Rob Bos Eijssen
Repertoirecommissie Edith Otto, Erna Visbeek, Carola Jonker
Feestcommissie

Nanda Goudsblom, Maarten Smit, Gerard van der Linden             

PR commissie Anja Kraaier
Lief & Leedcommissie Renate Woudstra, Bets van der Vlugt ( reserve)
Kledingcommissie Anja Kraaier, Helen van Etten